Sprej na roztažení bot SHOEBOY'S SHOE STRETCH 125 ml

Kód: 0608119
259 Kč 214 Kč bez DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

  • sprej na roztažení bot, strečový sprej
  • první pomoc když tlačí kožená obuv
  • nastříkejte do boty na místo které tlačí, ihned obujte a choďte
  • kůže se roztáhne a boty přestanou tlačit
  • dobře se s ním dostanete na tlačící místo, které je většinou vepředu v botě
  • záruka kvality výroby v Evropské unii.
     

POVINNÉ INFORMACE (IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI):

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Doplňkové parametry

Kategorie: Přípravky pro čištění a péči
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.063 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.