Sprej na hladkou kůži LEATHER WAX SPRAY 200 ml, výživa+impregnace+lesk

Kód: 0608115
239 Kč 198 Kč bez DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

 • bezbarvý sprej na výrobky z hladké usně (kůže), jako je obuv, kožené oděvy, kabelky apod.
 • vyživuje, zvláčňuje, impregnuje a dodává jemný, decentní lesk, oživuje zašlé barvy
 • nahrazuje krém pokud je potřeba oživit větší plochy, nebo se Vám nechce krémovat - ideální na větší plochy jako jsou kožené tašky, kabelky, batůžky a bundy z usně (kůže)
 • vhodný na voskovanou hladkou useň, na třísločiněnou, přírodně činěnou kůži typu hlazenice, bridle leather
 • doporučujeme i na jemné, lesklé a voskované hladké kůže, křiváky apod.
 • není vhodný na vlasovou useň, SEMIŠ (VELUR) A NUBUK; na něj doporučujeme VELOUR NUBUCK SPRAY
 • vhodný na obuv a také větší plochy kůže, např. kožené oblečení a kabelky
 • vyživuje kůži díky obsahu včelího vosku a kokosového oleje, napomáhá oživení zašlé barvy
 • vhodný i na výrobky s TEX membránou
 • obsahuje hodnotné vyživující a pečující látky jako jsou včelí vosk a kokosový olej
 • neobsahuje rozpouštědla, takže je šetrný k ošetřovanému výrobku i životnímu prostředí
 • záruka kvality německého výrobce BNS Bergal, nico & Solitaire GmbH; vyrobeno Evropské unii

POUŽITÍ:

 • očistěte povrch výrobku od nečistot, prachu a vrstvy starých krémů, například pomocí čistící houbičky a pěny COMBI CLEAN & CARE
 • po úplném zaschnutí nastříkejte ze vzdálenosti ca.30cm - NEPROMÁČEJTE, nestříkejte dlouho
 • nástřik musí být v tenké vrstvě; v případě potřeby, po úplném zaschnutí, nástřik zopakujte
 • hladkou useň můžete (ale nemusíte) dle potřeby vyleštit, pouze však až je povrch zcela suchý

 

POVINNÉ INFORMACE (IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI):

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:
C6-7
ALKANE/CYCLOALKANE

Doplňkové parametry

Kategorie: Doplňky
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.